Objavljeno: 26.01.2022.

Dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š., zajedno sa svojim suradnicima prodekanicom za stručni i znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju dr. sc. Sanjom Gongeta, prof. v. š. i pročelnikom Upravnog odjela Ivanom Belajem, mag. iur., v. pred. održao je u petak 21. siječnja 2022. godine sastanak s ministrom pravosuđa i uprave Republike Hrvatske dr. sc. Ivanom Malenicom. Tema sastanka održanog u Ministarstvu  pravosuđa i uprave bila je dvanaesta po redu međunarodna konferencija „Razvoj javne uprave“. Na sastanku su definirani glavna tema, datum i mjesto održavanja konferencije, a kao potvrda i nastavak uspješne dugogodišnje suradnje između Veleučilišta i Ministarstva dogovoreno je kako će i ove godine Ministarstvo biti pokrovitelj međunarodne konferencije „Razvoj javne uprave“.