Objavljeno: 20.04.2022.

Partnerska ustanova Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru  Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) organizira ljetnu školu pod nazivom “Territorial Challenges and Opportunities for Multicultural Democracies”. Ljetna škola će se održati u Lopota Lake Resort-u u Gruziji u razdoblju od 10. -14. srpnja 2022. godine.

Detalji o ljetnoj školi dostupni su u materijalima.

Call

Details