Objavljeno: 06.11.2022.

U petak, 4. studenoga 2022. godine s početkom u 16 sati u prostorijama Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru održan je stručni skup pod nazivom “Limfa i ja – Što se krije pod mojom kožom?”. Skup je organiziran od strane udruge “Limfa i ja – Hrvatski nacionalni limfedem okvir”, a partneri skupa bili su Nacionalna memorijalna bolnica “dr. Juraj Njavro” Vukovar, Veleučilište “Lavoslav Ružička” Vukovar, Alumni VEVU Vukovar, Lions klub Vukovar, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu te Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Na skupu su održana zanimljiva predavanja vezana za mastektomiju te fizikalnu terapiju koja je obvezna nakon ovakvog operativnog zahvata. Stručni skup dodatno je obogatila izložba slika osoba koje su radno sposobne, a susrele su se s mastektomijom, limfedemom i rehabilitacijom koja su uslijedila nakon dijagnosticiranja karcinoma, kako bi im popravila kvalitetu života. Kako bi posjetitelji skupa dobili kompletan pregled “borbe” s limfedemom održana je edukativna radionica na temu “Kompresivna terapija limfedema”.

Istog dana dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. struč. stud. u duhu dobre suradnje između dvaju ustanova potpisao je ugovor o suradnji s ravnateljem Nacionalne memorijalne bolnice “Dr. Juraj Njavro” mr. sc. Antom Blažanovićem, dr. med. spec. patologije i sudske medicine.