Objavljeno: 12.04.2022.

Dana 11. travnja 2022. godine na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, nakon održanih izbora, konstituiran je SZVEVU koji će svoju dužnost obnašati kroz dvije godine i sukladno Statutu sudjelovat će u tijelima upravljanja Veleučilišta, brinut će se za kvalitetu studentskog života, poglavito o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu i ostalim pitanjima koja su važna studentima, predlagat će plan financiranja studentskih aktivnosti nadležnim tijelima Veleučilišta, poticat će izvannastavne aktivnosti te poticati donošenje ili promjene propisa koja su od interesa za studente Veleučilišta, također će obavljati i druge poslove sukladno interesima studenata, a putem svojih predstavnika sudjelovat će u radu Stručnog vijeća. Novi Studentski zbor čine predsjednik Studentskog zbora Tin Shamonky, potpredsjednik Studentskog zbora Fran Žužić te članovi Vlatko Tomičić, Marija Vinojčić i Anatea Nikolić. Na prijedlog predsjednika Studentskog zbora izabrana je studentska pravobraniteljica Anatea Nikolić koja će za vrijeme trajanja svog jednogodišnjeg mandata primati pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravljati o njima s nadležnim tijelima Veleučilišta, savjetovati studente o tome kako ostvariti svoja prava te obavljati druge poslove sukladno Statutu i drugim općim aktima.

Svim članovima novog SZVEVU želimo puno uspjeha u radu i puno dobrih projekata za sve VEVU studente!