Objavljeno: 02.02.2022.

Vijeće veleučilišta i visokih škola na svojoj 18. sjednici (održanoj 27. siječnja 2022. godine) donijelo je Odluku raspisivanju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nagrada i priznanja Vijeća.

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2022. do 25. veljače 2022. godine te prijave na njega mogu podnijeti predsjednik Vijeća, članovi Vijeća s pravom odlučivanja, veleučilišta i visoke škole koje djeluju u Vijeću te Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola.

Vijeće će prema Javnom pozivu nagrade i priznanja dodijeliti u obliku pisanog priznanja i odgovarajuće statue. Pri čemu se prijedlozi za Zlatnu plaketu i Povelju Vijeća podnose u pisanom obliku i moraju sadržavati odgovarajuće obrazloženje o ispunjavanju nužnih uvjeta.

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se e-mailom na adresu priznanjainagrade@vvivs.hr, a obrasci za prijavu kandidata za priznanje Vijeća mogu se preuzeti na internetskoj stranici Vijeća www.vvivs.hr.

Svi detalji vezani uz prijavu nalaze se na sljedećoj poveznici : vvivs.hr/2022/01/28/otvoren-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-nagrada-i-priznanja-vijeca/.