Objavljeno: 27.12.2017.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” provodi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti “Postavljanje sunčane elektrane”. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). Dokumentacija o nabavi nalazi se u prilogu.

DON Postavljanje sunčane elektrane 12-2017 EOJN