Objavljeno: 14.04.2017.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljujemo Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svezi provedbe otvorenog postupka javne nabave “Izgradnja studentskog doma u Vukovaru”.ž

Izvješće o prethodnom savjetovanju Izgradnja stud. doma