Objavljeno: 21.11.2022.

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru će, sukladno čl. 114. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), osobama koje su na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru stekle stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke izdavati Uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva ((stručni naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke)). Nadalje, temeljem čl. 114. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru će osobama koje su završile specijalistički diplomski stručni studij “Preventivna fizioterapija” na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru izdavati Uvjerenja o ujednačavanju stručnoga naziva (magistar, uz naznaku struke).

Uvjerenja se, sukladno čl. 114. st. 8. Zakona i visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, izdaju bez naknade.

Popunjeni i vlastoručno potpisani Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva s odgovarajućim prilozima moguće je dostaviti:

– osobno Referadi za studentska pitanja Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru

– putem pošte na adresu:

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru

Referada za studentska pitanja

Županijska 50, 32000 Vukovar

– elektroničkom poštom, na adresu: studentska@vevu.hr s naslovom elektroničke pošte: „ Zahtjev za ujednačavanje stručnog naziva “.

Uvjerenje o ujednačavanju stručnog naziva se preuzimaju ili osobno (ili putem punomoćnika) u Referadi za studentska pitanja Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, a ukoliko se šalje poštom troškove dostave snosi podnositelj zahtjeva uz naznaku adrese na koju je potrebno dostaviti Uvjerenje.