Objavljeno: 15.10.2021.

Prema iskazanom interesu redovnih i izvanrednih studenata, u V. semestru će se slušati izborni kolegij “Poznavanje prehrambene robe” prema objavljenom rasporedu.

 

dr. sc. Željka Borzan, v. pred.

Pročelnica Poslovnog odjela