Objavljeno: 05.10.2022.

Interni poziv za dostavu zamolbi za sufinanciranje troškova Školarine specijalističkih stručnih studija, sveučilišnih diplomskih studija, poslijediplomskih specijalističkih studija i sveučilišnih doktorskih studija za zimski semestar akademske godine 2022/2023. zaposlenicima Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru možete pronaći u privitku:

Interni poziv za sufinanciranje troškova školarine zaposlenicima Veleučilišta