Objavljeno: 08.04.2022.

Prošloga tjedna naši su profesori dr.sc. Sanja Gongeta, prof. v.š. i dr.sc. Borislav Marušić, prof. v.š. gostovali kao predavači odn. s ciljem poboljšanja nastavne prakse (Job Shadowing) u sklopu ERASMUS+ razmjene predavača između partnerskih institucija na našoj novoj ERASMUS+ partnerskoj instituciji – Sveučilištu za ekonomiju u Krakovu, u Poljskoj. Tom prigodom održana je serija predavanja iz poslovnoga engleskog jezika, kao i osobnih financija na temu Innovative forms of investment in human capital. 

Povijest Sveučilišta za ekonomiju u Krakovu datira od 1925., kad je osnovano kao javno sveučilište. Njegova četiri fakulteta: Fakultet za ekonomiju i međunarodne odnose, Fakultet za financije, Fakultet robnih znanosti i Fakultet za menadžment s brojnim katedrama imaju preko 3.000 uposlenika. Oko 20.000 studenata studira na različitim smjerovima Sveučilišta. Većina nastave izvodi se na poljskom, dok se studiji međunarodnoga poslovanja, korporativnih financija i računovodstva te javnog menadžmenta i administracije izvode i na engleskome jeziku. Sveučilište za ekonomiju u Krakovu nudi i nekoliko doktorskih studija na poljskom i njemačkom jeziku.

Tijekom inicijalne posjete ostvaren je blizak kontakt s članovima Katedre za inovacije i poduzetništvo dr.sc. Mariom Urbaniec i dr.sc. Agnieszkom Zur, s kojima je dogovorena buduća razmjena gostujućih predavača i sudjelovanje u aktivnostima vezanim za njihovu konferenciju početkom slijedeće akademske godine. Uspostava suradnje sa Sveučilištem za ekonomiju u Krakovu pridonijet će procesu internacionalizacije i međunarodnoj poziciji Veleučilišta u cjelini.