Objavljeno: 06.10.2020.

Povodom obilježavanja Erasmus dana 2020. godine Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

održat će dva Webinara u cilju informiranja sudionika  i širenja učinaka od mobilnosti:

 

15. listopada 2020. Webinar za studente  – gost Erasmus studentska mreža Osijek   ESN Osijek

Webinar obvezan za studente upisane u prvu godinu studija, dok je opcionalan za studente upisane u više godine studija.

Poveznica za sudjelovanje za studente:  Join Microsoft Teams Meeting

 

Uputa studentima: prijavljujete se putem linka gore navedene poveznice koji će vam ponuditi opciju putem aplikacije Microsoft Teams (koju treba instalirati) ili vas preusmjeriti na spajanje putem web preglednika.

Napravite prijavu malo ranije.

 

 

DETALJAN PROGRAM


 

16. listopada 2020. Webinar za osoblje  – gost Agencija za mobilnost i programe EU

Webinar obvezan za zaposleno osoblje Veleučilišta dok je opcionalan za vanjske suradnike predavače na VEVU.

Poveznica za sudjelovanje za nastavno osoblje Veleučilišta: Join Microsoft Teams Meeting

 

DETALJAN PROGRAM