Objavljeno: 20.10.2021.

Erasmus+ VEVU mobility projects impacts in program period 2014-2020/2021

E+ VEVU mobility projects impacts Booklet

Erasmus+ VEVU učinci od projekta mobilnosti u programskom razdoblju 2014.-2020./2021.

Obilježavanjem  Erasmus+ dana 2021 na Veleučilištu je simbolično obilježen i završetak programskog razdoblja Erasmus+ 2014.-2020./2021.

Na zatvaranju tjedna za nastavno osoblje koje je Veleučilište organiziralo po prvi put u kombinaciji aktivnosti podučavanja i usavršavanja za predavače, u petak 15. listopada 2021 na Veleučilištu je također obilježen i drugi dan “Erasmus+ days 2021” na VEVU.

Ovom prilikom obilježena su tri događaja:

 

Zatvaranje tjedna nastavnog osoblja na VEVU pri čemu su svim sudionicima dolaznim inozemnim gost predavačima kao i domaćim predavačima VEVU-a  koji su prisustvovali na dvodnevnoj radionici Inovativnih metoda podučavanja podijeljene potvrdnice za usavršavanje.

 

Povodom zatvaranja Erasmus+ provedbenog razdoblja 2014.-2020./2021. predstavljena je Brošura učinka od projekta mobilnosti koje je Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru provodilo tijekom Erasmus+ programskog razdoblja 2014-2020.

 

Završetak obilježavanja Erasmus+ dana 2021 kao i Erasmus+ provedbenog razdoblja 2014.-2020./2021 obilježen je podjelom simboličnih priznanja djelatnicima Veleučilišta koji su se istaknuli doprinosom u realizaciji  aktivnosti u sklopu projekata mobilnosti i internacionalizacije na Veleučilištu  unutar provedbe Erasmus+ programa provedbenog razdoblja 2014. – 2020. godine.