Objavljeno: 26.08.2020.

Dragi budući studenti VEVU-a,

 

Prezentaciju s održanog virtualnog Dana otvorenih vrata Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru od 21. svibnja 2020. godine možete pogledati:

VEVU Erasmus+ mogućnosti za buduće studente – u obliku prezentacije

VEVU Erasmus+ mogućnosti za budueće studenteu PDF obliku