Objavljeno: 10.02.2020.

Ekonomika javne uprave

Autori: Antun Marinac i Željko Sudarić

Recenzenti: dr. sc. Ivica Čulo, prof. v. š. / dr. sc. Mario Hak, prof. v. š.

Lektorica: Valerija Karačić, prof. hrv. Jezika

Tisak: Borovo graf Vukovar

ISBN: 978-953-7734-28-2