Objavljeno: 23.03.2021.

Hrvatski akademski sportski savez uz podršku Ustanove za upravljanje Sportskim objektima grada Vukovara i Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru bilo je organizator Državnog prvenstva u vaterpolu i plivanju H2O na plivalištu Vukovar.

 

Natjecanje se održalo bez nazočnosti gledatelja od 19. do 20.3.2021., a otvorili su ga predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza  doc. dr. sc. Zrinko Čustonja, dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. i gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava, prof. Na natjecanju su sudjelovali studenti i studentice sa deset Sveučilišta i Veleučilišta Republike Hrvatske:

 

1. Sveučilište u Splitu

2. Sveučilište u Zadru

3. Sveučilište u Rijeci

4. Sveučilište u Osijeku

5. Sveučilište u Zagrebu

6. Sveučilište VERN

7. Sveučilište u Dubrovniku

8. Sveučilište Sjever

9. Veleučilište u Rijeci

10. Veleučilište „Lavoslav Ružička“  u Vukovaru

 

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru natjecalo se u oba sporta gdje su za plivačku ekipu nastupile 4 studentice i 6 studenata: Dajana Duspara, Dora Čolaković, Dorja Kujundžić, Andreja Marinović, Tomislav Krvavac, Marin Kranjčević, Bruno Milošević, Filip Bauk, Aleksandar Vuković i Dario Tumbas dok su za vaterpolo ekipu VEVU nastupili studenti: Marko Romić, Mario Mažar, Bruno Milošević, Filip Bauk, Luka Miletić, Ronald Bertić i Filip Krstić.

Voditelji ekipa na natjecanju: Marko Kunac, mag.cin., pred. i Dražen Pejić, mag.cin., v.pred.

 

Rezultati plivanje:

 

1. Sveučilište u Splitu

2. Sveučilište u Zagrebu

3. Sveučilište u Rijeci

4. Sveučilište u Zadru

 

Rezultati vaterpolo:

 

1. Sveučilište u Zagrebu

2. Sveučilište u Splitu

3. Sveučilište u Rijeci

4. Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru