Objavljeno: 28.06.2022.

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred. je svojim sudjelovanjem na 1. Hrvatskom kongresu Spolne razlike u neurološkim bolestima s međunarodnim učestvovanjem koji je održan u Zagrebu u periodu 1.6. – 4.6.2022. kroz održano predavanje predstavila rezultate međunarodnog Erasmus+ projekt  strateškog partnerstva o suvremenim praksama tehnika transfera i osnovnih načela sigurnih transfera, i procjene rizika, a s ciljem prevencije ozljeda na radu, te prevencije rizika za pacijenta.

Ovim predavanjem dodatno su diseminirani rezultati projekta čime se postižu ciljani projektni učinci nakon njegovog završetka.

 

Program simpozija.