Objavljeno: 18.05.2022.

Predstavnici Vijeća veleučilišta i visokih škola (VViVŠ) sastali su se 16. svibnja 2022. godine, u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva, s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD). Sastanak je održan povodom provedbe projekta pod nazivom „Podrška digitalnoj transformaciji hrvatskih visokih učilišta“ (Assessing the digital readiness of higher education in Croatia). Projektnim aktivnostima analizira se trenutno stanje digitalizacije u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj te osigurava tehnička podrška i strateška podloga za buduću digitalnu transformaciju. U sklopu projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s CARNET-om, tijekom ožujka i travnja ove godine, provelo je istraživanje na temu digitalne zrelosti visokih učilišta.
Predstavnici Vijeća veleučilišta i visokih škola na sastanku su iznijeli svoja razmišljanja o spremnosti i osposobljenosti članica Vijeća za pružanje digitalnog obrazovanja te dostupnosti i primjerenost digitalne infrastrukture za digitalno učenje i poučavanje u Republici Hrvatskoj. Na sastanku kao predstavnik našeg Veleučilišta sudjelovao je dr. sc. Slobodan Stojanović, prof. v. š., prodekan za poslovanje i suradnju s gospodarstvom, kao jedan od pet predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola.