Objavljeno: 30.08.2022.

Dekanski ispitni rok će održati 28. i 29. rujna 2022.

Odluku o dekanskom ispitnom roku možete pronaći u prilogu.

Odluka o dekanskom ispitnom roku