Objavljeno: 05.11.2021.

Županija Vukovarsko-srijemska osnovala je Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije koje će kroz svoj rad sudjelovati u donošenju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije te utvrđivati prioritete razvoja na svom području, predlagati strateške projekte važne za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihovu provedbu i praćenje.

Kako je navedeno u Poslovniku riječ je o savjetodavnom tijelu putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenata politike regionalnog razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

U radu PV VSŽ uključeni su brojni sudionici, među kojima je svoje mjesto zauzelo i naše Veleučilište na čelu s dekanom Sudarićem kao predstavnikom visokoškolskih ustanova naše županije. Na trećoj sjednici PR VSŽ održanoj 29. listopada 2021. godine članovi su imali priliku upoznali se  s Nacrtom strateškog okvira PR VSŽ 2021.-2027. godine te birali predsjednika i zamjenika Vijeća. Za predsjednika Vijeća izabran je pročelnik Ured župana VSŽ, Marko Dikonić, dipl. iur. dok će dekan, doc. dr. sc. Željko Sudarić, prof. v. š. obnašati dužnost zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća Vukovarsko-srijemske županije. Vjerujemo kako će dekan Sudarić kroz svoj rad u Vijeću donijeti brojne ideje, inovacije,  projekte i pozitivne pomake u našoj županiji i visokom školstvu jednako uspješno kako to čini i u radu Veleučilišta.