Objavljeno: 25.04.2023.

Na temelju Izvješća o otklanjanju nedostataka i realizaciji Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku reakreditacije Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru za razdoblje od studenog 2020. godine do siječnja 2023. godine Akreditacijski savjet je na svojoj sjednici 28. ožujka 2023. godine donio pozitivno mišljenje kojim se utvrđuje kako je visoko učilište ispunilo preporuke stručnog povjerenstva i postiglo poboljšanja u radu tijekom postupka reakreditacije.

U navedenom pozitivnom mišljenju Akreditacijski savjet preporučuje Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) donošenje akreditacijske preporuke kojom ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje preporuča izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja od strane nadležnog MZO-a očekuje se do konca mjeseca travnja čime se formalno završava postupak reakreditacije Veleučilišta koji je započeo posjetom stručnog povjerenstva Veleučilištu u studenom 2019. godine.

Pozitivno mišljenje Akreditacijskog savjeta potvrda je uspješnog rada svih nastavnika, zaposlenika, studenata, alumnia i partnera Veleučilišta na unaprjeđenju nastavnog procesa i kvalitete u svim područjima rada Veleučilišta.

Stoga Veleučilište zahvaljuje svima koji su u prethodnom razdoblju na bilo koji način sudjelovali u provedbi planiranih aktivnosti i tako doprinijeli pozitivnom završetku postupka reakreditacije.