Objavljeno: 21.07.2022.

UVOD U FIZIOTERAPIJU

autorica: mag. physioth. Mateja Znika, v. pred

recenzenti: doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić, viši predavač / Stjepan Jelica, mag. physioth., viši predavač

lektorica: Sanja Bosak, prof. hrvatskoga jezika

priprema: Borovo graf Vukovar

ISBN:978-953-7734-42-8

Uvod u fizioterapiju – Mateja Znika