Sadržaj kolegija:

Uvod u poduzetništvo. Što je poduzetništvo? Povijesni i komparativni razvoj poduzetništva. Temeljna načela poduzetništva. Poduzetnik  – pojam i određenje. Vrste poduzetnika. Ključne osobine uspješnih poduzetnika. Funkcije poduzetništva. Poduzetništvo i inovacije. Inovacija kao pojam. Inovacije i poslovni proces. Izvori poduzetničkih ideja. Poslovni plan. Pojam i određenje poslovnog plana. Vrste planova. Svrha poslovnog plana. Poslovni plan kao skup poslovnih politika. Poduzetnički proces. Od poduzetničke ideje do pokretanja poduzetničkog poduhvata. Poduzetničko okruženje u RH i poduzetnički problemi. Poduzetnička infrastruktura. Institucije za razvoj poduzetništva. Poduzetnički inkubatori i tehnološki parkovi. Etička i društvena odgovornost poduzetnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Ivanković, D. (2017) Poduzetništvo (priručnik). Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Vukovar.
2.Delić, A. et al (2009) Prvi korak u poduzetništvo: Poduzetnička bilježnica Osječko-baranjske županije, 3. izmijenjeno izdanje. OBŽ. Osijek.

Izborna literatura:

1.Štefanić, I. (2015) Inovativno poduzetništvo. TERA Tehnopolis d.o.o. Osijek.
2.Spinelli, S., Adams, R.(2016) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 10th Edition. MC Graw – Hill International Edition.
3.Specijalizirani stručni časopisi (Poduzetnik, BIZDirekt, Poslovni savjetnik),  web- siteovi i sl.

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je upoznati studente s teorijskim spoznajama i praktičnim problemima poduzetništva u RH. Specifični cilj kolegija je da studenti steknu znanja i osposobe se za prepoznavanje i razvoj poduzetničkih ideja te savladaju metodologiju pisanja poslovnog plana.

Polaganje ispita:

Kolokvij. Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: