Nositelj kolegija:

dr. sc. Janković Slavica, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Janković Slavica, v. pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: