Nositelj kolegija:

dr. sc. Janković Slavica, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Janković Slavica, prof. struč. stud.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: