Sadržaj kolegija:

Kolegij usavršava i proširuje znanja i vještine iz prethodnih semestara, a sadržajno se povezuje s ostalim predmetima studija. Okvirne teme u četvrtome semestru uključuju globalizaciju, međunarodnu trgovinu, poduzetništvo, inovacije, menadžment, računovodstvo, burze i bankarstvo. Studenti čitaju i interpretiraju autentične specijalističke tekstove na poslovnome stranome jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti uče prikladno i gramatički točno izraziti različite jezične funkcije (uspoređivanje, konstatiranje, argumentiranje, uzrok i posljedica, predlaganje, uvjetovanje itd.).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business: Students’ Book (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.) (sadrži audio CD);
2.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business Workbook (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.);
3.Collin, Peter, Englesko-hrvatski poslovni rječnik (ZG: ŠK, 2006.);
4.Grgić, Berislav i Jolanda Brihta, Engleska gramatika za svakoga (ZG: ŠK, 2004.).

Izborna literatura:
1. Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja (ZG: ŠK, 2007.)

Ciljevi kolegija:

Studenti će po uspješnome završetku moći: – razumjeti i objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija; – razumjeti i interpretirati autentične angloameričke specijalističke tekstove o navedenim temama koji potječu iz raznovrsnih izvora; – prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na engleski jezik u prikladnome i gramatički točnom obliku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: