Sadržaj kolegija:

Obavljanjem studentske prakse proširuju se teorijska znanja i upoznaju praktične vještine u robnom poslovanju. U prvom ciklusu prakse student se treba upoznati s predmetom poslovanja izabranog gospodarskog subjekta, odnosno s trgovačkom robom, ponuđenim asortimanom roba i usluga, kao i s organizacijom u kojoj je obavljao stručnu praksu (trgovačko društvo, obrtnik). U ovom ciklusu stručne prakse student treba svladati način rada i temeljne probleme gospodarskog subjekta, vezane uz njegov predmet poslovanja (tehničko – tehnološka obilježja robe ili obavljanja usluga izabranoga gospodarskog subjekta, odnosno njegove poslovne jedinice. U ovom ciklusu student se može rasporediti na jednostavne poslove. Student je dužan ispuniti posebni obrazac dnevnika, u kojem treba dati podatke o osobinama predmeta poslovanja i organizacijske cjeline u kojoj obavlja praksu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Student se treba upoznati s internom dokumentacijom gospodarskoga subjekta u kojem obavlja praksu, osobito s aktima vezanim uz djelatnost toga subjekta, njegovu organizaciju i sl.

Izbornu literaturu bira student uz pomoć zaduženog mentora iz gospodarskoga subjekta, gdje se obavlja praksa (specijalizirani stručni časopisi, stručne knjige, materijali sa savjetovanja i sl.).

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s praktičkim problemima vezanim uz obavljanje robnoga poslovanja u trgovini i logistici. Na taj način student može povezivati teorijske spoznaje svih do sada apsolviranih kolegija, a osobito iz ekonomike poduzeća, ekonomike trgovine i organizacije poduzeća.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: