Sadržaj kolegija:

Uloga, područje rada i funkcija radne terapije unutar transdisciplinarnog profesionalnog konteksta. Filozofija radne terapije. Modeli i pristupi u radnoj terapiji; terminologija u radnoj terapiji; termin okupacije i aktivnosti i njihova važnost u radnoj terapiji. Briga za očuvanje vlastitog zdravlja unutar terapijskog procesa. Uvod u problemski pristup rješavanju zadataka.

 Profesionalno ponašanje.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Hagedorn, R.: Tools for practice in OT- A structured approach to core skills and processes. London: Churchill Livingstone, 2000.
2.Šimunović, D. Odabrana poglavlja iz radne terapije, Zdravstveno veleučilište – nastavni tekstovi, 2013.
Dopunska literatura:
1.Atchinson, B, Dirette, D. (2006). The Conditions in Occupational Therapy: Effect on Occupational Performance. Lippincott Williams & Wilkins
2.Boyt-Schell, B., Schell, J. W. (2007). Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy. Lippincott Williams & Wilkins
3.Kielhofner, G. (2007). Model of Human Occupation: Theory and Application. Lippincott Williams & Wilkins
4.Nagayda, J., Schindehette, S., Richardson, J. (2006). The Professional Portfolio in Occupational Therapy: Career Development and Continuing Competence. Slack Incorporated
5.Turpin, M. J., Iwama, M. (2009). Applying Occupational Therapy Theory: A Field Guide to Models in Practice. Churchill Livingstone

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati ulogu radne terapije u kliničkoj praksi, razlikovati modele i pristupe u radnoj terapiji, povezati i primijeniti problemski pristup u terapijskom postupku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: