Sadržaj kolegija:

Kardiologija P-15; Dijagnostičke metode u kardiologiji; anamneza i fizikalni pregled, neinvazivne i invazivne metode; elektrokardiografija, test opterećenja; postupke prepoznavanja i  intervencije kod zatajivanja srca, reumatske vrućice, obilježja; stečene srčane greške, prirođene srčane greške i upalnih bolesti srca, ishemijske bolesti srca, poremećaji srčanog ritma, provodne smetnje srca, bolesti aorte i perifernih arterija, arterijska hipertenzija, ateroskleroze; obilježja bolesnika nakon kardiokirurškog zahvata i postupci kardiopulmonalne reanimacije.
Pulmologija P-15; Dijagnostičke metode u pulmologiji; anamneza i fizikalni pregled. Kronične opstruktivne plućne bolesti, tuberkuloza pluća, sarkoidoza, pneumonije, karcinom bronha i pluća, urgentna stanja u pulmologiji, farmakoterapijski postupci u pulmologiji.
Reumatologija P-30; Dijagnostičke metode u reumatologiji, obilježja autoimunih bolesti i sustavnih bolesti vezivnog tkiva, reumatoidnog artritisa, juvenilnog kroničnog artritisa, psorijatičnog artritisa, Reiterove bolesti, ankilozantnog spondilitisa, degenerativnih bolesti zglobova, degenerativnih bolesti kralježnice, ekstraartikularnog reumatizma, metaboličkih bolesti kostiju i zglobova.
Ginekologija s porodiljstvom P-15; Dijagnostičke metode u ginekologiji i porodnišvu, upalne bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene; benigne i premaligne bolesti vrata maternice; mikroinvanzivni i invazivni karcinom vrata maternice; benigne bolesti maternice; karcinom endometrija; korioepiteliom; endometrioza; benigni tumori jajnika; karcinom jajnika; menstruacijski ciklus i poremećaji menstruacijskog ciklusa, kontracepcija, sterilitet, inkontinencija mokraće. Fiziologija trudnoće i poroda; porođajno doba; preeklampsija; krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći; ektopična trudnoća; pobačaji; grozdasta potajnica; nadzor djeteta u porodu; babinje, poremećaji babinja, laktacija

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Vincelj, J.: Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti. Zagreb: Školska knjiga, 1998.
2.Mimica,  M.:  Bolesti respiracijskog sustava, u: Interna medicina u praksi. Zagreb: Školska knjiga,1989.
3.Dürrigl, T.: Reumatologija. Zagreb: Medicinska naklada, 1997.
4.Šimunić, V. I sur.: Ginekologija. Zagreb: Medicinska biblioteka, 2001.
5.Dražančić, A. i sur.: Porodništvo. Zagreb: Medicinska knjiga, 1999.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti kardiovaskularnih sustava, opisati kliničku sliku bolesti kardiovaskularnog sustava, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja bolesti kardiovaskularnig sustava, opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti respiratornog sustava, opisati kliničku sliku bolesti respiratornog sustava, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja bolesti respiratornog sustava, opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka reumatskih bolesti i poremećaja, opisati kliničku sliku reumatskih bolesti i poremećaja, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti liječenja reumatskih bolesti i poremećaja, opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene, opisati kliničku sliku bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene, opisati fiziologiju trudnoće i poroda, opisati i prepoznati komplikacije u trudnoći.

Polaganje ispita:

Kolokviji iz pojedinih tematskih područja, pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Mihić Damir, dr. med., pred.

Izvođač kolegija:

Mihić Damir, dr. med., pred.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: