Sadržaj kolegija:

1.Prehrambeni proizvodi i njihove osobine. Svježi i prerađeni poljoprivredno – prehrambeni proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla.  Razvoj tehnologije proizvodnje,  čuvanja i distribucije prehrambenih proizvoda.
2.Tehnologija proizvodnje i ambalažiranja prehrambenih proizvoda. Prehrambeni proizvodi biljnog podrijetla. Prehrambeni proizvodi životinjskog podrijetla.
3.Pakiranje, skladištenje, transport i rukovanje robom – prehrambenim proizvodima
4.Kvaliteta prehrambenih proizvoda.
5.Proizvodnja i distribucija hrane i ekosustav.
Nastava se, također, odnosi se na uvid i analizu praktičnih slučajeva (posjete proizvođačima i distributerima hrane).

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Andrijanić, I.; Bilen, M.; Lazibat, T.:  Poznavanje robe u trgovini, Ekonomski  fakultet, Zagreb, 2001.
2.Lovrić, T.; Piližota, V.: Konzerviranje i prerada voća i povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1994.
Izborna literatura:

1.Ignjac, N.: Sustav kvalitete 2000, – velika revizija normi ISO – 9000, Zagreb. 1999.
2.Kovačević, D.: Kemija i tehnologija mesa i ribe, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2001.

Ciljevi kolegija:

Predmetom „Poznavanje prehrambene robe“ studentima će se omogućiti stjecanje temeljnih tehnoloških teorijskih i praktičkih spoznaja, na temelju kojih će moći voditi robno poslovanje i rukovanje robom u sektoru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: