Sadržaj kolegija:

1. Teorijski pristup prodaji i mjesto prodaje u marketingu. Upravljanje procesom prodaje. Istraživanje prodaje. Ponašanje kupaca i individualnih potrošača i odlučivanje o kupnji. Predviđanje i planiranje prodaje. Komunikacije u prodaji. Poslovno pregovaranje. 2. Unaprjeđenje prodaje. Fizička distribucija u procesima prodaje. Kontrola prodajnog poslovanja 3. Informacijski sustav prodaje. 4. Psihologija u procesima prodaje. 5. Organizacija prodaje 6. Izbor i usavršavanje prodajnog osoblja. Nastava se, kroz vježbe, također odnosi na izučavanje slučajeva iz prakse, odnosno literature, igranje uloga i sl.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Mrvica Mađarac, S. (2017) Prodajno poslovanje, Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Vukovar.
2.Ružić, D., Tomčić. Z., Turkalj, Ž. (2002)  Razmjenski odnosi u marketingu – organizacija i provedba, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Izborna literatura:
1.Bratko, S.,  Henich, V., Obraz, R. (1996) Prodaja, Narodne novine, Zagreb.
2.Muller, J., Singh, J. (2006) Category management, Internacionalni centar za profesionalnu rehabilitaciju, Zagreb.
3.Ružić, D.(2003) e – marketing, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
4.Ružić, D. (2000) Marketinške mogućnosti Interneta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.

Ciljevi kolegija:

Ovladavanje teorijskim i praktičkim znanjima iz područja prodajnoga poslovanja poslovnih subjekata u suvremenim tržišnim uvjetima. Osobiti je naglasak na psihologiji prodaje i aktualnim trendovima korištenja suvremene informatičke tehnologije.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: