Sadržaj kolegija:

Institucionalne pretpostavke tržišnog sustava privređivanja. Čimbenici tržišnog poslovanja. Uloga marketinga u ekonomskom razvoju. Marketing kao poslovna funkcija. Marketing – okruženje. Tržište. Makrookolina. Mikrookolina. Strateško planiranje marketinga. Marketing – informacijski sustav i marketing – istraživanja. Usmjeravanje ciljnim tržištima. Izbor kriterija za segmentaciju. Izbor ciljnog tržišta Planiranje i razvoj proizvoda. Marketing – miks i njegove varijable. Marketing – organizacija. Marketing – kontrola. Marketing u pojedinim gospodarskim djelatnostima i kompleksima. Industrijski marketing. Marketing u trgovini. Međunarodni marketing. Marketing neprofitnih organizacija. Društveni marketing. Primjena marketinga u specifičnim uvjetima. Etika u marketingu. Marketing slučajevi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Kotler P., Keller K. L.: Upravljanje marketingom, Mate d.o.o., Zagreb, 2008.
2.Meler, M.: Marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.
Izborna literatura:
1.Kotler, P.: Marketinška znanja od A do Z, Binoza press, Zagreb, 2004.
2.Kotler, P.: Upravljanje marketingom, Mate d.o.o., Zagreb, 2007. (izabrana poglavlja)

Ciljevi kolegija:

Kolegijem se studenti upoznaju s bitnim odrednicama tržišnog sustava privređivanja i marketinške koncepcije i njezine primjene u gospodarskim i izvan gospodarskim djelatnostima, te obrađuju pojedine slučajeve.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: