Sadržaj kolegija:

Studenti nastavljaju s učenjem stranog jezika koji su učili u osnovnoj i srednjoj školi. Očekivana je odgovarajuća razina znanja, tj. minimalno stupanj B1 prema Srednjoeuropskome okviru (Central European Framework, CEF). Okvirne teme u prvome semestru su pristupačne i bez predznanja iz ekonomije: gospodarske grane, vrste poduzeća, organizacija, zapošljavanje, oglašavanje, etika, ekologija… Studenti čitaju i interpretiraju nespecijalističke tekstove na poslovnom i profesionalnom stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Sadržaji su orijentirani na konsolidiranje postojećeg znanja, kao i na osiguranje znanja i vještina potrebnih za kolegij poslovnoga njemačkog jezika kao stranoga jezika na veleučilišnome stručnom studiju.

Popis literature:

1.Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2003) Poslovni njemački I, Mikrorad, Zagreb.
2.Dreyer, H., Schmitt, R. (2006) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag.
3.Engler, T. (2006) Deutsche Grammatik – kein Problem, Školska knjiga, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Studenti će steći i / ili proširiti sljedeće kompetencije:
1.razumijevanje i interpretacija autentičnih izabranih tekstova na poslovnome njemačkom jeziku, uz razvoj vlastitih poslovnih vještina;
2.korištenje gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova;
3.razlikovanje i primjena različitih jezičnih registara (formalno/neformalno izražavanje);
4.učinkovita uporaba rječnika i drugih priručnika;
5.razumijevanje i uporaba stručnoga njemačkog vokabulara u ograničenome broju područja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: