Sadržaj kolegija:

Pojam, predmet i metode ekonomike poduzeća. Značajke i vrste poduzeća. Upravljanje u poduzeću. Menadžment i poduzetništvo.

Čimbenici proizvodnje. Poslovna sredstva. Proizvodna funkcija. Ukupni, prosječni i granični proizvod.

Vrste troškova proizvodnje. Ovisnost troškova o promjeni opsega proizvodnje. Ukupni, prosječni i granični troškovi. Odnos troškova i prihoda. Troškovi u dugom roku.

Pojam, vrste i metode kalkulacije cijene koštanja. Metode razdvajanja stalnih i promjenljivih troškova.

Pojam obračuna poslovanja. Analiza i revizija poslovanja. Procjenjivanje vrijednosti poduzeća. Mjerenje poslovnog uspjeha poduzeća. Apsolutna i relativna mjerila uspješnosti.

Ekonomike resursa (rada, predmeta rada i stalnih sredstava). Ekonomike funkcija. Ekonomika investicija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Karić M. (2007.) Ekonomika poduzeća. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
Izborna literatura:
1. Ravlić, P. i drugi (1993.) Ekonomika poduzeća. Zagreb: Ekonomski fakultet.
2. Ruža, F. i drugi (2002.) Ekonomika poduzeća: Uvod u poslovnu ekonomiju. Varaždin: TIVA i FOI.

Ciljevi kolegija:

Studenti će steći praktična i teoretska znanja o poslovanju poduzeća, posebice o troškovima, prihodima, financijskom rezultatu i poslovnom uspjehu poduzeća. Posebice je važno da studenti nauče razmišljati kao ekonomisti. Cilj je stjecanje elementarnih znanja o bitnim pojmovima s kojima se ekonomisti susreću u svakodnevnom poslovanju poduzeća, a koji su neophodna podloga za razumijevanje problematike koja se proučava u posebnim ekonomskim predmetima.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.