Sadržaj kolegija:

Usvajanje kliničkih vještina iz oblasti primijenjene fizioterapije – primijenjene terapeutske intervencije. Osnove fizioterapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa. Fizioterapijski  proces i fizioterapija kao jedna od glavnih sastavnica rehabilitacije. Utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na brzinu oporavka nakon ozljede, oštećenja, poremećaja ili bolesti. Primjena terapijskih vježbi u svrhu poboljšanja funkcionalnih sposobnosti. Primjena aktivnosti za poboljšanje mobilnosti i fleksibilnosti – aktivna inhibicija mišića. Primjena mehaničkih pomagala i manipulativnih tehnika u svrhu poboljšanja mobilnosti i fleksibilnosti. Primjena biofeedbacka u terapijskoj vježbi. Aktivnosti uspostavljanja, održavanja ili poboljšanja funkcije proprioceptivnog sustava kroz terapijsku vježbu. Primjena metoda fizioterapije u akutnoj, subakutnoj i kroničnoj fazi. Primjena farmakoloških sredstava u fizioterapiji.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Hillman, S.K. (2012). Core Concepts in Athletic Training and Therapy. Champaign, H.K.
2.McAtee, R. (2013.) Facilitated stretching – 4th Edition. Human kinetics.
3.O’Sullivan, S.B. (2013.) Physical rehabilitation. F. A. Davies.

Dopunska literatura:
1.Cook, EC (2011.) Orthopedic manual therapy. An evidence based approach – 2nd Edition. Prentice Hall
2.Ciccone, CD (2007.) Pharmacology in rehabilitation – 4th Edition. F. A.Davies.

Ciljevi kolegija:

Savladavanje procedura fizioterapije u tretmanu akutnih i kroničnih stanja povezanih sa sportom i vježbanjem.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: