Sadržaj kolegija:

Uvod u sportsku ortotiku i protetiku. Primijenjena anatomija i medicina bandažiranja. Pripreme za tejping. Upotreba i ukljanjanje protetskih i ortotskih pomagala. Tejping skočnog zgloba kod distorizije, tendinitisa, Mortonovog neuroma, kontuzije pete i prateće vježbe. Ortopedski ulošci za stopalo u sportu i rekreaciji i prateće vježbe. Protetika koljena kod ozljeda pobočnih i ukrštenih ligamenata, hiperekstenzije koljena i patelofemoralnog sindroma i prateće vježbe. Protetika natkoljenice, kuka i zdjelice i prateće vježbe. Protetika ramenog pojasa i nadlaktice kod ozljede akromioklavikularnog zgloba, glenohumeralnog zgloba i kontuzija mišićne lože i prateće vježbe. Protetika podlaktice i šake kod epikondilitisa, istezanja zapešća i prstiju i rupture tetiva i avulzijskih fraktura i prateće vježbe.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Kauzlarić, N. i suradnici (2018) Ortopedska pomagala – Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena. Naklada ISPO Croatia: Zagreb.

Dopunska literatura:

1.May, J. B., Lockard, A. M. (2011) Prostetics & Orthotic in Clinical Practice. A Case Study Approach. Davis Company: Philadelphia, Pennsylvania.

2.Kaya, D. i sur. (2018) Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation. Springer.

3.Dutton, M. (2012) Orthopaedic examination, evaluation and intervention. The McGraw-Hill Companies, Inc: Pittsburgh.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje studenata s najčešće korištenim rekvizitima i tehnikama u sportskoj ortototici i protetici. Integriranje znanja iz funkcionalne anatomije i mehanike ozljeda u sportu i rekreaciji s praksom bandažiranja kod akutnih i kroničnih sportskih ozljeda različitih segmenata lokomotornog sustava.

Polaganje ispita:

Ukupan broj bodova koje je moguće ostvariti na kolegiju iznosi 100. Pohađanje nastave nosi maksimalno 10 bodova, te ispit 90 bodova.

Ocjena se formira kako je navedeno: 60-69 (2), 70-79 (3), 80-89 (4), 90-100 (5).

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: