Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Priroda i važnost poduzetništva
3. Poduzetnički način razmišljanja
4. Poduzetničke strategije
5. Kreativnost, poslovna ideja i analiza prilike
6. Izvori poduzetničkih ideja
7. Poslovni plan kao skup poslovnih politika
8. Marketinški plan
9. Organizacijski plan
10. Financijski plan
11. Izvori financiranja
12. Poslovni anđeli
13. Potpore za samozapošljavanje
14. Završetak pothvata

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Ivanković, D. (2017) Poduzetništvo (priručnik). Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru. Vukovar.
Dopunska literatura:
1. Delić, A. et al (2015) Prvi korak u poduzetništvo: Poduzetnička bilježnica Osječko-baranjske županije, 4. izmijenjeno izdanje. OBŽ. Osijek.
2. Spinelli, S., Adams, R.(2016) New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 10th Edition. MC Graw – Hill International Edition.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je potaknuti studente na sustavno obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija iz područja poduzetništva. Specifični cilj predmeta je da studenti steknu znanja i osposobe se za prepoznavanje i razvoj poduzetničkih ideja te savladaju metodologiju pisanja poslovnog plana.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: