Sadržaj kolegija:

Definicija i organizacija sporta osoba s invaliditetom, zakonitosti i principi sporta osoba s invaliditetom. Paraolimpijske igre. Preduvjeti uključivanja osoba s invaliditetom u višu razinu sportskih natjecanja. Klasifikacija invaliditeta. Osnove planiranja, programiranja i kontrole treninga u sportu osoba s invaliditetom. Specifični metodički postupci usvajanja i usavršavanja tehničko-taktičkih znanja osoba s invaliditetom. Košarka u kolicima. Sjedeća odbojka. Atletske discipline kod osoba s invaliditetom. Plivanje osoba s invaliditetom. Streljaštvo. Golbol, Plivanje, Kuglanje za slijepe osobe, Tenis u invalidskim kolicima, Adaptirane kineziološke aktivnosti, testovi funkcionalne klasifikacije, Stolni tenis u invalidskim kolicima.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Dubravko Ciliga. (2015.): Sport osoba s invaliditetom, kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Skripta.
2. Carolyn L. Wash, Nancy M. Crewe. (2010.) Psihologija invaliditeta, Jastrebarsko, Naklada Slap. ISBN: 978-953-191-556-4

Izborna literatura:
1. Vlahek Pavao, Havaš Ladislav. (2016.): Abeceda trčanja, Gornji hrašćan, lumbalis j.d.o.o. ISBN: 978-953-59145-0-1
2. Marko Marinić, Stanko Rihtar. (2016.); Živjeti s invaliditetom u urbanoj sredini, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. ISBN 978-953-7964-47-4
3. Zdravka Leutar, Marko Buljevac. (2020.): Osobe s invaliditetom u društvu, Zagreb, Biblioteka socijalnog rada. ISBN 978-953-270-123-4

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i imenovati ulogu sporta za osobe s invaliditetom, definirati zakonitosti i principe sporta osoba s invaliditetom, aktivno sudjelovati u planiranju sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Kunac Marko, mag. cin., pred.

Izvođač kolegija:

Kunac Marko, mag. cin., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti