Sadržaj kolegija:

Dermatologija, P-30; Dermatovenerologija: opis struke i subspecijalističke djelatnosti. Građa i funkcije kože. Dermatovenerološka propedeutika. Lokalna terapija. Opća terapija. Fizioterapija u dermatologiji. Bolesti kože uzrokovane bakterijama, virusima i parazitima. Dermatomikoze. Spolno prenosive bolesti (STD). Alergijske bolesti kože. Eritematoskvamozne bolesti kože. Tumori kože. Poremećaji venske cirkulacije donjih ekstremiteta.

Popis literature:

Obavezna literatura Dobrić I. i sur. Dermatovenerologija. Zagreb: Grafoplast, 1998. Turić, M., Kolarić, K., Eljuga, D.: Klinička onkologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996. Dopunska literatura Pavelić, K.: Kako pobijediti rak. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1989.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta srodnih stručnih disciplina. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati patofiziologiju i kliničku sliku bolesti kože, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke u bolesti kože te mogućnosti liječenja.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: