Sadržaj kolegija:

Psihijatrija:
1. Definicija psihijatrije, pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, povijest i razvoj psihijatrije, sadržaji psihijatrijske struke, aktivnosti psihijatrijske struke, organizacija psihijatrijske zaštite i unapređenje duševnog zdravlja
2. Psihijatrijska skrb (pojam, sadržaji i oblici)
3. Opća psihopatologija (mentalni sadržaji)
4. Psihički status
5. Organski poremećaji
6. Poremećaji ovisnosti
7. Shizofreni poremećaji
8. Afektivni poremećaji
9. Neurotski poremećaji
10. Somatomorfni poremećaji
11. Poremećaji ponašanja, poremećaji ličnosti
12. Duševna zaostalost
13. Oblici skrbi kod pojedinih bolesti

Neurologija:
1. Osnove neuroanatomije, neurološka dijagnostika, osnove neurofiziologije, svijest i više živčane funkcije
2. Patofiziologija poremećaja motoričkog sustava
3. Sindromi povišenog intrakranijalnog tlaka i meningealne iritacije
4. Epilepsija
5. Cerebrovaskularne bolesti
6. Tumori mozga i kralježničine moždine
7. Bolesti ekstrapiramidnog sustava
8. Neuromuskularne i demijelinizacijske bolesti
9. Upalne bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava
10. Funkcionalne glavobolje
11. Zatvorene kraniocerebralne ozljede,
12. Malformacije CNS-a, neurokranijuma i spinalnog kanala
13. Izabrana poglavlja iz neuropedijatrije

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Brinar, V.: i sur.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1997.
2. Jakovljević, M. : Psihijatrija. Zagreb Alineja, 2014.

Dopunska literatura:

1. Poeck, K.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
2. Bujišić, G.: Psihijatrija – elektronsko izdanje priručnika, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru 2012.

Ciljevi kolegija:

Opći cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim znanjima iz kliničkih medicinskih znanosti psihijatrije, pedijatrije, neurologije i onkologije. Studenti trebaju steći znanja i vještine kako bi prepoznali osnovne poremećaje iz navedenih kliničkih polja te, njihovu kliničku sliku, etiologiju, epidemiologiju i vrste liječenja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

doc. dr. sc. Bujišić Gordana, prof. struč. stud

Izvođač kolegija:

doc. dr. sc. Bujišić Gordana, prof. struč. stud

Soldo Koruga Anamarija, dr. med.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: