Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Dijagnostičke metode u ginekologiji i porodnišvu
3. Upalne bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene
4. Benigne i premaligne bolesti vrata maternice
5. Mikroinvanzivni i invazivni karcinom vrata maternice
6. Benigne bolesti maternice; karcinom endometrija korioepiteliom
7. Endometrioza
8. Benigni tumori jajnika
9. Karcinom jajnika
10. Menstruacijski ciklus i poremećaji menstruacijskog ciklusa, kontracepcija, sterilitet, inkontinencija mokraće.
11. Fiziologija trudnoće i poroda; porođajno doba; preeklampsija; krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći;
12. Ektopična trudnoća; pobačaji; grozdasta potajnica; nadzor djeteta u porodu; babinje, poremećaji babinja, laktacija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Šimunić V. (2001). Ginekologija. Naklada Ljevak. Zagreb.
2. Filipec, M., Jadanec, M. (2017). Odabrana poglavlja u fizioterapiji. Fizioterapija u ginekologiji i porodništvu. Hrvatski zbor fizioterapeuta. Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je da student usvoji znanja o ginekološkim bolestima, dijagnostici načinima liječenja istih, te fiziologiji trudnoće, porodu i pobačaju.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

prof. dr. sc. Šijanović Siniša

Izvođač kolegija:

prof. dr. sc. Šijanović Siniša

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: