Sadržaj kolegija:

1. Uvodno predavanje
2. Dijagnostičke metode u reumatologiji
3. Obilježja autoimunih bolesti i sustavnih bolesti vezivnog tkiva
4. Reumatoidnog artritisa
5. Juvenilnog kroničnog artritisa
6. Psorijatičnog artritisa
7. Reiterove bolesti
8. Ankilozantnog spondilitisa
9. Degenerativnih bolesti zglobova
10. Degenerativnih bolesti kralježnice
11. Ekstraartikularnog reumatizma
12. Metaboličkih bolesti kostiju i zglobova

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Ivo Jajić , Zrinka Jajić. Rentgenska dijagnostika reumatskih bolesti. Medicinska naklada, 2008.
2. Ivo Jajić , Zrinka Jajić. Izvanzglobni reumatizam i srodna stanja. Medicinska naklada, 2009.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je da student usvoji znanja o reumatološkim bolestima, dijagnostici načinima liječenja istih.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

izv. prof. dr. sc. Grgić Anđela

Izvođač kolegija:

izv. prof. dr. sc. Grgić Anđela

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: