Sadržaj kolegija:

Osnovni principi primjene fizioterapijskih postupaka u postoperativnom liječenju. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava kao što su prijelomi podlaktice i šake, nadlaktice i ramena, kralježnice, zdjelice i kuka, natkoljenice, potkoljenice te stopala. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod uganuća i iščašenja zglobova te vrste imobilizacija. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod nestabilnih zglobova: ramenog zgloba, zgloba koljena i zgloba gležnja; problemi i posljedice nestabilnih zglobova. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u traumatologiji. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata. Vrste amputacija i komplikacije na bataljku, biomehanika hoda s protezom, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu i protetička opskrba. Fizioterapija u sportskoj medicini.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Uremović, M., Davila, S. i suradnici (2018) Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Medicinska naklada.
2.Lovrić, Z. (2008) Traumatologija za studente Zdravstvenog veleučilišta. Školska knjiga.
3.Smiljanić, B. (2003) Traumatologija. Školska knjiga.
Dopunska literatura:
1.Castoldi, F., Biona, D., Asom, M.(2015) Simple and complex fractures of the humerus. Springer:New York.
2.Faneli, C. G. (2015) Posterior cruciate ligament injuries. Springer: New York.
3.Gulotta, L., Craig, V.E. (2015) Massive rotator cuff teras. Springer: New York.
4.Aresti, A.N. i sur. (2015) Paediatric orthopaedic trauma in clinical practice. Springer: New York.
5.Jelica, S. (2018) Interni nastavni materijali-Fizioterapija u traumatologiji.
6.Miler T., Kaeding, C. (2015) Stress fractures in athletes. Springer: New York.
7.Volpi, P. (2015) Football traumatology. Springer: New York.
8.Frontera V. i sur. (2007) Clinical sport medicine. Elesevier: Philadelphia.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će moći imenovati i definirati različite oblike ozljeda prema osnovnim mehanizmima njihovog nastanka. Student će biti u mogućnsoti prepoznati udružene ozljede te razlikovati akutne od kroničnih stanja. Student će moći povezati status i nalaz  fizioterapijske procjene s primjerenim fizioterapijskim vještinama i konceptima.  Kritički analizirati i diskutirati rezultate provedenih vještina, planirati individualne fizioterapijske procese u području, traume i sporta aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: