Sadržaj predmeta:

 1. Uvodno predavanje
 2. Zdravstveni sustavi
 3. Pravni okvir u zdravstvu
 4. Financiranje zdravstvenog sustava
 5. Računalna pismenost
 6. Informatički sustavi u zdravstvu
 7. Marketing u zdravstvu
 8. Menadžment ljudskih resursa
 9. Upravljanje javnim zdravstvom – upravljanje zdravljem
 10. Standardi kvalitete u zdravstvu
 11. Upravljanje kriznim stanjima u zdravstvu
 12. Značaj komunikacijskih vještina u zdravstvu
 13. Etika i bioetika

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Menadžment u zdravstvu. S. Balen. Grafika 2015.

Dopunska literatura:

 1. Osnove menadžmenta. P. Drucker. Consult 2005.
 2. Suvremeni menadžment. F. Bahtijarević-Šiber i sur. Školska knjiga 2008.
 3. Moderni menadžment. S. Certo, S.T. Certo. Mate d.o.o. Zagreb, 2008.

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim znanjima iz područja menadžmenta u zdravstvu. Studentima će se pojasniti značaj rukovođenja i interdisciplinarni pristup složenom zdravstvenom sustavu.

Nositelj kolegija:

doc. dr. sc. Sudarić Željko, prof. struč. stud.

dr. sc. Barić Filip, pred.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Barić Filip, pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: