1. Informacijska tehnologija u zdravstvu. Definicije i sadržaj. Kratka povijest i trendovi razvoja i informacijske tehnologije. Informacijska tehnologija kao strateški resurs
 2. Računalni sustav. Podaci i informacije. Komponente i podsustavi računalnog sustava Hardver. Softver. Ljudi. Organizacija. Komunikacija. Tipovi računalnih sustava
 3. Računalne mreže i mobilni uređaji. Udaljeno spajanje različitih poslovnih lokacija, vrste mreža i strukture
 4. Osnovni oblici primjene računala s posebnim osvrtom na rad s tekstom, bazama podataka, podršku u istraživanjima i učenju
 5. Sistemski softver. Operacijski sustavi. Pomoćni i uslužni programi
 6. Informacijsko komunikacijska tehnologija u poslovanju. Posao u oblaku, prednosti i nedostatci
 7. Rješenja otvorenog koda (open source), licenciranja i važnost legalnog softvera u poslovanju. Troškovi informacijsko komunikacijske tehnologije
 8. Informacijski sustavi. Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka
 9. Mrežna (web) rješenja, stranice i aplikacije. Progresivne web aplikacije, SEO elementi, Google alati za uspješno funkcioniranje mrežnog rješenja
 10. Primjena informatike u unapređenju zdravstvene skrbi s posebnim osvrtom na zdravstveneinformacijske sustave
 11. Sigurnosni aspekti korištenja IKT

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Mesarić, J., Dukić, B., Zekić-Sušac, M. (2010). Alati za uredsko poslovanje. Osijek: Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Dopunska literatura:

 1. Nastavni materijali (handouti) s predavanja
 2. Web izvori koji će biti dani uz svako predavanje

Ciljevi predmeta

Osnovni cilj predmeta jest pružiti studentima osnovna znanja o informacijskoj tehnologiji (IT) i naučiti ih osnovama vještine uporabe informatičkih sustava – osnovnih dijelova i njihove funkcije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: koristiti osobno računalo u komunikaciji i prikupljanju informacija, pristupiti i koristiti se dostupnim bazama podataka, koristiti osobno računalo u prezentaciji profesionalnih dostignuća. Kao dodatni cilj postavljeno je razumijevanje dinamike kojom se tehnologija razvija te na koji način direktno i indirektno utječe na zdravlje i zdravstveni sustav, život, ali i društvo u cijelosti.

Nositelj kolegija:

Kunac Ivan, mag. educ. phys. et. inf., pred.

Izvođač kolegija:

Kunac Ivan, mag. educ. phys. et. inf., pred.

ECTS bodova: 2

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: