Sadržaj kolegija:

Student samostalno izrađuje završni rad u pismenom obliku i brani pred Povjerenstvom. Student izrađuje koncept svoga završnoga rada. Završni se rad odnosi na obradu teme vezane uz konkretni primjer iz prakse. U tijeku izrade završnoga rada student obavlja konsultacije sa svojim profesorom – mentorom.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Obveznu literaturu propisuje mentor.
Izborna literatura:
Izbornu literaturu bira student u dogovoru s mentorom.

Ciljevi kolegija:

U završnome radu student zaokružuje svoje spoznaje iz kolegija koje odabere, a vezano uz izabranu temu završnog rada. Svojim završnim radom student pokazuje osposobljenost za obavljanje stručnih poslova vezanih uz robno poslovanje i upravljanje trgovinskim i logističkim procesima.

Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

ECTS bodova: 6

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: