Sadržaj kolegija:

1. Trgovina – element u vrijednosnom lancu. Razvoj suvremene trgovine s obzirom na njezine funkcije, organizacijske oblike, oblike e-commercea, tendencije internacionalizacije i globalizacije i strategije trgovine u vrijednosnom lancu. 2. Međuovisnost marketinga i logistike. Logistika kao marketing – funkcija trgovine. Logistički menadžment i njegova orijentacija na kupce. Razina usluga kao kriterij učinkovitosti. Logistika kao čimbenik u marketing miksu. Značenje raspoloživosti proizvoda. 3. Strategijske mogućnosti trgovinske logistike. Inverzni marketing i trgovinski marketing. Strategija logistike distribucije. Strategija logistike nabave. Vertikalna partnerstva u vrijednosnom lancu. 4. Logistički kontroling u trgovini. Račun troškova procesa. Sustavi gospodarenja zalihama i mikro merchandising. Logistički kontroling i ECR. 5. Skladišni sustavi u trgovini. Skladišni sustavi i komisioniranje. Informacijski sustavi za potporu gospodarenja zalihama. Upravljanjem skladištem. Optimiranje razina skladišta. Optimiranje broja skladišta i lokacija. Optimiranje transportnih troškova. 6. Upravljanje opskrbnim lancem u trgovini 7. Međunarodna logistika i globalna konkurentnost. 8. Trgovina na Internetu. Strukture ponude i potražnje. Kataloški menadžment. Procesiranje narudžbe u B2C području. Logistika dostave robe.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Jasna Prester,: Upravljanje lancima dobave, Sinergija – nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2012.
Izborna literatura:
1.Chopra S., Meindel P., Supply Chain Management, Pearson Educational,  USA, 2016.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s logističkim tokovima unutar trgovinskih poduzeća: informacijskim, procesiranja narudžbi, tokovima roba, postupcima planiranja, funkcioniranjem i značenjem sustava upravljanja zalihama, kao i stjecanje prvih spoznaja na temelju praktičkih primjera provođenja sustava upravljanja zalihama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: