Sadržaj kolegija:

1.Geneza Europske unije
2.Ustrojbeni sustav EU
3.Europska trgovinska politika: slobodna trgovina i regionalni preferencijali
4.Sustav zajedničkih politika
5.Od carinske unije do jedinstvenog tržišta
6.Zajedničko tržište EU
7.Prateća politika jedinstvenog tržišta
8.Integracija tržišta proizvoda i usluga
9.Politika konkurencije
10.Proračunska politika EU
11.Predpristupni fondovi EU

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Mintas Hodak, Lj. (2010) Europska unija, Mate d.o.o., Zagreb.
2.Kandžija, V.; Cvečić, I.: „Makrosustav Europske unije“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2008.

Izborna literatura:
1.Bohm, W., Lahodynsky, O., Biščević, H. (2006) EU for you! Kako funkcionira Europska unija, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je upoznati studente s genezom Europske unije i djelokrugom rada institucija EU, njihovim tijelima, ekonomskim politikama, zajedničkim tržištem, te trgovinskim sustavom.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: