Sadržaj kolegija:

Kolegij će studentima ponuditi teorijsku i praktičnu osnovu za razumijevanje procesa poslovnoga dopisivanja kao preduvjeta za uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje poslovnih pisama te ih upoznati sa stručnim rječnicima gospodarske struke/poslovnoga dopisivanja. Analizom različitih vrsta poslovnih pisama studenti će biti upoznati s njihovim specifičnim oblicima i sadržajima (upit, ponuda, narudžba, potvrda primitka naloga, odbijanje narudžbe, opoziv narudžbe, ugovor, otpremnica, račun, opomena, kašnjenje isporuke, kašnjenje plaćanja, reklamacija). Kolegij je zamišljen tako da studentima omogući proučavanje, razumijevanje i usvajanje morfoloških, sintaktičkih i semantičkih specifičnosti poslovnoga stranoga jezika u funkciji struke u poslovnome dopisivanju, te da prevođenjem vokabulara i fraza specifičnih za pojedinu vrstu poslovnoga pisma stvori preduvjet za brzo, korektno i uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje različitih vrsta poslovnih pisama s poslovnoga stranog na hrvatski jezik i obratno.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business: Students’ Book (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.) (sadrži audio CD);
2.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business Workbook (Intermediate) (Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.);
3.Collin, Peter, Englesko-hrvatski poslovni rječnik (ZG: ŠK, 2006.);
4.Grgić, Berislav i Jolanda Brihta, Engleska gramatika za svakoga (ZG: ŠK, 2004.);
5.Geffner, Andrea B., How to Write Better Business Letters (Hauppauge, NY: Barron, 2007.).

Izborna literatura:
1. Ivir, Vladimir, Hrvatsko-engleski rječnik poslovno-administrativnog nazivlja (ZG: ŠK, 2007.)

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija su stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja i prevođenju poslovnih pisama s poslovnog stranog na hrvatski jezik i obratno.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: