Sadržaj kolegija:

Program Stručne prakse II se svojim nastavnim sadržajem nadovezuje na predmete koje studenti slušaju na drugoj godini studija, a odnosi se na svladavanje poslova u sklopu pojedine poslovne funkcije: financija, računovodstva, marketinga, poslovne logistike, informatike, nabave, prodaje, kadrova. U ovom ciklusu prakse studentima će eminentni stručnjaci iz gospodarstva putem predavanja, stimulacije poslovnih procesa i praktičnih vježbi, prenijeti svoja iskustva i spoznaje o aktualnim temama, a koje su vezane uz područja pojedinih poslovnih funkcija. Kolegij je stoga strukturiran da tumači i analizira pojedine poslovne funkcije u različitim praktično – korisnim dimenzijama za studente. Na taj način studenti će steći određena znanja i vještine koja ih kvalificiraju za neposredno uključivanje u radne procese. Po završetku prakse student treba svladati način rada i temeljne probleme pojedine funkcije gospodarskog subjekta, vezane uz njegove specifičnosti s obzirom na izabranu djelatnost. Studenti su dužni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u praktičnoj nastavi i izrađivati zadaće koje voditelj prakse ocjenjuje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Studenti će se koristiti literaturom koja je povezana s temama predavanja i poslovnih slučajeva eminentnih gospodarstvenika.

Izbornu literaturu bira student: specijalizirani stručni časopisi (Lider, BIZDirekt, Poslovni savjetnik), stručne knjige, web-siteovi i slično.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s djelovanjem gospodarskog subjekta u njegovom okružju i potrebom njegovanja dobrih poslovnih odnosa s kupcima i s dobavljačima, ali i dobrih javnih odnosa (odnosi s javnošću). Ovo upoznavanje služi kao temelj za kasnija promišljanja razvijanja odnosa suradnje s kupcima, odnosno s dobavljačima i daljnjeg udruživanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Borzan Željka, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Borzan Željka, prof. struč. stud.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

Stručna praksa 2 Silabus_Stručna praksa 2