Sadržaj kolegija:

Okvirni programski sadržaji obuhvaćaju sve oblike bazičnih kinezioloških disciplina – monostrukturalnih, polistrukturalnih acikličkih, kompleksnih i estetskih. Programski sadržaji koji se najčešće provode su: fitness, aerobika, plivanje. Športske igre – nogomet, rukomet, košarka, odbojka i stolni tenis. U navedenim športskim igrama obrađuje se i usavršava tehnika i taktika. Za studente oštećena zdravlja predviđeni su posebni kineziterapijski programi uvjetovani njihovim zdravstvenim potrebama. Studentski sportski klub omogućuje studentima da zadovolje svoje potrebe za športskim natjecanjima i time postignu osobnu afirmaciju kao i afirmaciju svoga veleučilišta. Odabir sadržaja u određenoj akademskoj godini ovisit će o raspoloživim materijalnim uvjetima i preferenciji studenata prema tako odabranim sadržajima.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Tudor O. Bompa. (2006.): Periodizacija – teorija i metodologija treninga, Zagreb, GOPAL D.O.O. ISBN: 953-6730-13-8
2. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (2018.): Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb, Znanje. ISBN: 9789533437026

Izborna literatura:
1. Mark Lauren. (2016.): Vježbanje bez sprava – Anatomija, Zagreb, Mozaik knjiga. ISBN: 978-953-14-1942-0
2. Joshua Clark. (2012.): Vježbajete bez sprava, Zagreb, Mozaik knjiga. ISBN: 978-953-14-1137-0
3. Zvonimir Šatalić. (2018.): Sportska prehrana, Zagreb, Mozaik knjiga. ISBN: 9789-953-343-235-9
4. Arnold G. Nelson, Jouko Kokkenen. (2017.): Istezanje anatomija, Zagreb, Dana Status. ID broj: 9981, Barcode 9788674784204
5. Vlahek Pavao, Havaš Ladislav. (2016.): Abeceda trčanja, Gornji hrašćan, lumbalis j.d.o.o. ISBN: 978-953-59145-0-1

Ciljevi kolegija:

Adekvatnim kineziološkim operatorima studenti zadovoljavaju svoje biopsihosocijalne potrebe za kretanjem čime se uvećavaju njihovi adaptivni i stvaralački potencijali, transformiraju antropološke karakteristike osobito motoričke, morfološke i funkcionalne. Posebni je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojim se oni osposobljavaju za samostalno programiranje i provođenje procesa tjelesnog vježbanja.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti